Akce pro školy s podporou British Academy

British Academy podporuje a doporučuje pro školy WORKSHOP SLÁVKA HANZLÍKA. Zjistili jsme, že děti se umí nadchnout i pro jiné věci než jsou hry na tabletu a telefonu, pokud se jim ukáže směr, podpora a porozumění.

Malá ukázka, jak Slávek pracuje s dětmi je na tomto videu.

Workshop kytaristy a skladatele Slávka Hanzlíka je zaměřen na americkou lidovou hudbu a poučný výklad tohoto žánru v souvislosti s historií a kulturou americké společnosti a je inspirován 20-letým hudebním působením v USA a Kanadě.

Hodnota workshopu spočívá především v autentickém, mistrovském hudebním provedení (unikátní kytarový styl a zpěv) a ve Slávkově schopnosti sdělit, zaujmout, zapojit posluchače do diskuse a srozumitelně odpovědět na jejich dotazy.

Program: Slávek hraje a zpívá vybrané ukázky z americké lidové hudby, navazuje na vlastní tvorbu a prokládá prezentaci zajímavým výkladem o původu skladeb, Americe jako takové a své vlastní (nejen hudební) integraci v její společnosti. Slávkovo hudební vyjádření a talent zaujmout svými postřehy dává vystoupení ráz absolutní výjimečnosti.

Délku a obsah programu lze přizpůsobit všem věkovým skupinám, časovým požadavkům a typu výchovného zařízení. Pro všeobecně vzdělávací zařízení (od základní po vysoké školy) se nabízí velký prostor pro diskuse, posluchače zajímá život a společensko-kulturní začlenění Evropana v severoamerické společnosti. Pro hudební školy je možno program více zaměřit na kytarový styl, komposici, improvizaci a kreativitu zpracování. Velmi inspirativní pro vyjádření přístupu člověka k hudbě vůbec. Pro žáky s výukou angličtiny je možno prezentovat program zcela anebo částečně  v anglickém jazyce.

U základních škol doporučujeme samostatnou produkci pro 1. a 2. stupeň, předpokládaná délka programu: 45 min. (možno prodloužit či zkrátit dle přání pořadatele), místo konání – třída, tělocvična, sál či jiné školní prostory vyhovující počtu posluchačů.

Kytarista a skladatel Slávek Hanzlík (www.slavekhanzlik.com) se narodil v Praze. V roce 1982 opustil Československo, aby se stal kanadským občanem a jako profesionální hudebník a lektor působil v Kanadě a Spojených Státech Amerických. Jeho nejvyšší ocenění jsou dvě nominace na cenu Grammy, je autorem hudby ke kanadskému dokumentárnímu filmu Harvest of Change (CBC) a jeho skladba The Great Season Waltz byla zařazena do Grammy oceněné sbírky The Great Dobro Sessions. Jako kytarový instruktor je zván na nejprestižnější výukové semináře ve Spojených Státech a Kanadě. Slávkova hudební spolupráce se současnou hudební elitou (Bela Fleck, Jerry Douglass, Vassar Clements, Stuart Duncan, Tim O´Brien, Mark Schatz) a jeho významná ocenění za skladatelskou činnost, jej činí výjimečným ve světě moderní akustické hudby.