Překlady

Nabízíme Vám překladatelské a korekční služby:

 • obecné a odborné překlady textů
 • přepisy textů do elektronické podoby
 • přepisy a překlady audio a CD/DVD nahrávek
 • jazykové korektury textů, následná kontrola a oprava pravopisu, korektury stylu

Překlady pro Vás vypracují zkušení překladatelé a rodilí mluvčí žijící v ČR. Hotové překlady dodáme ve standardních i expresních termínech e-mailem, poštou, kurýrem nebo osobně.

Podklady pro překlady přijímáme elektronickou formou nebo v papírové podobě.V případě jakýchkoli dotazů na překlady nás prosím kontaktujte. Rádi Vám poskytneme bližší informace.

Ceník překladů:

Základní sazby pro překlady angličtiny za normostranu:

 • z cizího jazyka do češtiny 380,- Kč/ns
 • z češtiny do cizího jazyka 380,- Kč/ns
 • z cizího jazyka do cizího jazyka 550,- Kč/ns
 • překlad z audio nebo videozáznamu 450,- Kč/ns 

Příplatky za:

 • btížnost překladu - podle druhu textu zpravidla 30 %
 • expresní vyhotovení překladu 50 -100 %

Korektury a přepisy:

 • korektura překladu rodilým mluvčím 150,- Kč/ns
 • přepis cizojazyčného textu 140,- Kč/ns
 • přepis z kazety bez následného překladu 260,- Kč/ns

Korektury provádí rodilí mluvčí. 

Definice normostrany: Cena se stanoví dle počtu normostran (zkratka NS) přeloženého textu, 1 800 znaků včetně mezer představuje jednu normostranu. Účtujeme minimálně 1 normostranu, ale celkový počet normostran zaokrouhlujeme na půlstrany. Příklad: pokud je počet znaků přeloženého textu 4 200, počet NS je tedy 4 200:1800 = 2,33, účtujeme 2,5 NS.

Běžná dodací lhůta

Jako běžná dodací lhůta se rozumí tři pracovní dny, kdy za jeden pracovní den je jeden překladatel schopen přeložit 8 NS. Při větších projektech zajistíme více překladatelů a jejich koordinaci. Expresní termín znamená, že je překlad nutno vyhotovit dříve než za tři pracovní dny.

TLUMOČENÍ

Konsekutivní tlumočení

Tento druh tlumočení se používá většinou při obchodních jednáních, školeních nebo kratších přednáškách. Mluvčí pronáší svůj projev po kratších úsecích, nechá tlumočníkovi čas na překlad a tlumočník přetlumočí obsah projevu.

Cena: 0 - 4 hodiny stojí 3.500,-Kč; 4 - 8 hodin stojí 6.500,-Kč